Croeso i Gaernarfon

Croeso i Gaernarfon yw’r ap perffaith ar gyfer yr holl ymwelwyr i’r dref hanesyddol.

Mae’r ap yn anelu at ddarparu’r holl wybodaeth y byddai angen am y dref, megis beth i’w wneud, ble i aros ac yn bwysicach ble i fwyta.

Rydym yn ychwanegu cynnwys yn rheolaidd iawn, ac rydym yn ceisio ein gorau i gadw’r holl wybodaeth yn gyfoes.

I gael i’w lawrlwytho o cyntaf o Fawrth 2018 ar yr iOS ‘App Store’

—-

Welcome to Caernarfon is the perfect companion app for all visitors to the historic town.

This app aims to provide all the information one would need about the town, such as what to do, where to stay and more importantly where to eat.

We add content very regularly, and we try our best to keep all the information up to date.

Available to download from the 1st of March 2018